Polityka prywatności

Studiując ten artykuł dowiecie się Państwo, jakimi standardami posługujemy się gromadząc, przetwarzając i wykorzystując informacje o użytkownikach pobierane w momencie odwiedzin stron serwisu internetowego prowadzonego przez firmę Wyser Sp. z o.o.

Oświadczenie prawne

W związku z rozwojem naszego serwisu, a także nowymi rozwiązaniami prawnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez wprowadzenie aktualizacji na naszej stronie internetowej. Jakiekolwiek wprowadzenie zmian nie wpłynie jednak na główną zasadę : Dane zgromadzone podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie przez: WyserSp. z o.o. w procesach rekrutacji, w żadnym przypadku nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

Dane osobowe

Użytkownicy serwisu należącego do Wyser Sp. z o.o. pozostają anonimowi.

Wyser Sp. z o.o. gromadzi tylko niezbędne informacje o użytkownikach, które pozwolą nam zaoferować najwyższą jakość usług, informacje te gromadzone są jedynie za ich zgodą i aprobatą.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane, nie kwalifikowane jako dane osobowe: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, które dostarczają nam jedynie dane statystyczne o ruchu użytkowników.

Dane zbierane za pośrednictwem story internetowej:

Celem rejestracji w naszej bazie danych zostaniesz poproszony/a o przesłanie swojego aktualnego CV, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej poprosimy o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail bądź numer telefonu celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

Wykorzystywanie danych osobowych:

Dane osobowe, które podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda. Firma Wyser Sp. z o.o. w każdym momencie zapewnia wgląd do przekazanych danych, możliwość ich poprawiania, aktualizowania oraz usuwania.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Jawny rejestr zbiorów.

Przekazywanie danych osobowych:

Wyser  Sp. z o.o. nie będzie sprzedawać  ani udostępniać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym. Może jednak przekazać Państwa dane osobowe innym spółkom z grupy Gi, spółkom zależnym, dostawcom, podwykonawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, klientom – jeżeli szukają Państwo zatrudnienia, oraz gdy będzie to wymagane np. decyzją sądu.

Zgodnie z artykułem 36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, firma Wyser Sp. z o.o. przedsięwzięła kroki niezbędne do zapewnienia ochrony przekazywanych danych osobowych, pod względem bezpieczeństwa, integralności i poufności.

Kontakt ze strony Wyser Sp. z o.o.:

Jeśli zarejestrowałeś się w naszej bazie danych, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e- mailem , w przypadku gdy Twoje kwalifikacje oraz umiejętności będą odpowiednie do wymagań na dane stanowisko pracy.

Aktualizacja danych osobowych:

Każdy użytkownik, który zgłosił nam swoje dane osobowe może zwrócić się do nas pisemnie na adres: Wyser  Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, z prośbą o zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych.

Cookies

Cookies to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe zapisane przez serwer GI GROUP  na dysku Twojego komputera. Pliki te umożliwiają naszemu serwerowi odczytanie informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Dane te dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików Cookies na dysku komputera. Zmiana ta może spowodować utrudniony dostęp do niektórych treści naszego serwisu.

Stosowanie LOGO

Wszystkie nazwy, logo i znaki umieszczane na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji Wyser Sp. z o.o.

Nazwy, logo i znaki handlowe firm trzecich, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane, chyba że treść niniejszych Warunków Ogólnych lub strony stanowi inaczej.

Kontakt

Wszelkie uwagi dotyczące poprawności funkcjonowania serwisu oraz pytania o jego użytkowanie prosimy kierować na adres korespondencyjny: Wyser Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice.Wyser
Wyser Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice
www.wyser.pl

Polityka prywatności
Gi Group

Wyser jest firmą Grupy Gi
© 2017 Wyser. Wszelkie prawa zastrzeżone.