Czym się zajmujemy

Wyser oferuje następujące usługi:

 • Doradztwo w zakresie rekrutacji z punktu widzenia organizacji: zastosowanie metodologii strukturalnej do przeprowadzenia analizy organizacji i trafnego określenia wewnętrznych potrzeb związanych z zatrudnieniem (czy, jak, jakie stanowiska)
 • Doradztwo w zakresie rekrutacji z punktu widzenia rynku: analiza i mapowanie rynku w celu zebrania informacji, które mogą okazać się przydatne podczas podejmowania decyzji rekrutacyjnych (czy, jakie stanowiska, kto, gdzie)
 • Wyszukiwanie i selekcja kandydatów: dopasowane do klienta, uwzględniające specyfikę jego potrzeb, mające na celu znalezienie najlepszych kandydatów oraz wsparcie klienta w wyborze idealnego pracownika na dane stanowisko.

 

Doradztwo w zakresie rekrutacji z punktu widzenia organizacji

Znajomość i zrozumienie organizacji i rynku oraz zastosowanie metodologii do analizy organizacji umożliwia nam trafne określenie wewnętrznych potrzeb związanych z zatrudnieniem (czy, jak, jakie stanowiska).

Doradztwo w zakresie rekrutacji z punktu widzenia rynku: mapowanie

Dzięki usłudze mapowania rynku firma uzyskuje cenne dane pomocne przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Analiza porównawcza pomaga nam uchwycić ogólny obraz branży klienta, co umożliwia oferowanie firmie wsparcia w zakresie analizy swojej pozycji na tle konkurencji i w odniesieniu do własnych zasobów kluczowych. Celem jest uzyskanie informacji, które są kluczowe dla rozwoju organizacji i do jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów rynku (czy, jakie stanowiska, kto, gdzie).

Wyszukiwanie i selekcja kandydatów (Search & Selection)

Usługę Search & Selection świadczymy w oparciu o metodologię składającą się z kilku etapów operacyjnych. Każdy tego typu projekt może zostać zrealizowany z wykorzystaniem podejścia modularnego, które polega na – zastosowaniu poszczególnych rozwiązań dopasowanych do sytuacji danego klienta.

 • Analiza potrzeb
 • – Zrozumienie firmy i rynku odniesienia
  – Analiza potrzeb i sporządzenie opisu stanowiska

 • Poszukiwanie (lub pozyskiwanie) kandydatów
 • – Wykorzystanie różnych dostępnych kanałów pozyskiwania pracowników (kampanie w prasie, reklamy w internecie, LinkedIn, i.in.)
  – Head hunting
  – Baza danych Wyser (Wyser DB)
  – Networking

 • Selekcja
 • – Dla przyspieszenia i usprawnienia procesu przeprowadzamy video-rozmowy kwalifikacyjne (na życzenie)
  – Szczegółowe, motywacyjne rozmowy selekcyjne
  – Analiza umiejętności twardych i miękkich
  – Testy psychologiczne i ocena postaw z zastosowaniem metodologii ad hoc.
  – Opracowanie listy wstępnie wyselekcjonowanych kandydatów
  – Przeprowadzenie kompletnego procesu selekcji
  – Wsparcie i doradztwo podczas negocjacji wynagrodzenia
  – Monitoring po wdrożeniu kandydata na dane stanowiskoWyser
Wyser Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice
www.wyser.pl

Polityka prywatności
Gi Group

Wyser jest firmą Grupy Gi
© 2017 Wyser. Wszelkie prawa zastrzeżone.