ORGANIZOWANE PRZEZ NAS ASSESSMENT CENTER POZWALA ORGANIZACJOM NA OKREŚLENIE POTENCJAŁU ZARÓWNO OBECNYCH, JAK I PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW.

Łącząc wachlarz efektywnych i obiektywnych narzędzi do oceny z niezawodnymi procesami, pomagamy organizacjom podejmować strategiczne decyzje dotyczące rozwoju talentów.

Dzięki nam Klienci mogą:

  • Zidentyfikować najlepszego kandydata – wewnątrz firmy, jak i poza nią – który będzie najbardziej odpowiedni na dane stanowisko.
  • Zidentyfikować wszelkie potencjalne braki w kompetencjach
  • Zapewnić Kandydatom konkretną informację zwrotną na temat ich mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy, aby pomóc im w rozwoju kariery

Assessment Center Wyser jest zarządzane przez zespół doświadczonych i wykształconych Konsultantów, którzy pomagają firmom zidentyfikować najodpowiedniejszych Kandydatów oraz pracowników w ramach ich struktur, aby zrealizować ich strategie biznesowe.