NASZA USŁUGA MAPOWANIA RYNKU TO ROZWIĄZANIE KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KTÓRE DOSTARCZA KLIENTOWI NAJWAŻNIEJSZYCH DANYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ ORGANIZACYJNY FIRMY

Przeprowadzana przez nas analiza rynku przedstawia konkurencyjne punkty odniesienia w kwestii wynagrodzeń, stanowisk i obowiązków, a także struktur organizacyjnych.

Nasze podejście:

  • Projekt: po wstępnej analizie sytuacji i celów klienta określamy geograficzne i zawodowe parametry, które należy zmapować. Na podstawie sporządzonej listy najodpowiedniejszych celów przeprowadzane jest mapowanie.
  • Mapowanie: Z pomocą zaangażowanego zespołu prowadzimy dogłębne badanie rynku. Korzystamy z naszej metodologii bezpośredniego wyszukiwania, aby zdobyć konieczne informacje i zmapować je zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Podsumowanie: udostępniamy Klientowi wyniki naszej analizy w formie bardzo przydatnego „Raportu z mapowania”. Razem z Klientem określamy kolejne kroki.