LINKEDIN
Klienci

Tak! Oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Zaczynamy od precyzyjnego zrozumienia potrzeb firmy, a następnie do ich realizacji zaprzęgamy nasze wieloletnie, branżowe doświadczenie. 

Podkreślmy te dwa elementy: autorską metodologię i globalnie przetestowany model biznesowy. To one sprawiają, że nasza oferta skutecznie wspiera klientów w wyszukiwaniu i selekcji znakomitych dyrektorów i menedżerów do pracy w różnych zakątkach świata.

Nasz cel nadrzędny: stworzenie wartości dodanej dla firm i dla kandydatów, z którymi współpracujemy. 

Nasza strategia przyciągania kandydatów obejmuje korzystanie z różnorodnych kanałów i jest dostosowana do aktualnych trendów rynkowych, w tym kampanii online i offline, mediów społecznościowych, portali z ogłoszeniami o pracę i wydarzeń networkingowych.
 

Ocena i wybór najlepszych dostępnych kandydatów z głębokim zrozumieniem ich twardych i miękkich umiejętności oraz ich motywacji do zmiany.

Wierzymy w to, że długotrwałe relacje przynoszą wiele korzyści. Tak naprawdę to na nich opiera się sedno naszej pracy. Dążymy do nich przez częstą, otwartą komunikację, pełną szacunku i zaufania do wszystkich stron. Z tego powodu często prosimy i klientów i kandydatów o informacje zwrotne, w oparciu o które nieustannie doskonalimy naszą codzienną pracę. 

Nasza wielowymiarowa analiza potencjału i weryfikacja kompetencji zawodowych kandydatów umożliwia wskazanie organizacjom tych najlepszych, wspierając również ich rozwój w przyszłości.

W Wyser zawsze stawiamy ludzi w centrum uwagi, ponieważ wiemy, że nasza praca ma duży wpływ na ich życie, jak również przyczynia się do przyszłego rozwoju firm.

W obecnych czasach modele biznesowe zmieniają się w niezwykłym tempie, a jednym z kluczy do sukcesu organizacji jest posiadanie odpowiednich ludzi na stanowiskach kierowniczych. Są to osoby, które są zarówno dobrze wykwalifikowane, jak i w pełni akceptują kulturę i cel firmy, mocno wierząc w jej wizję, misję i wartości.

Ocena kompetencji miękkich kandydatów, adekwatna do tożsamości korporacyjnej i potrzeb naszego klienta, jest jednym z kroków naprzód w naszej metodologii Search & Selection. Dlatego też, dzięki naszym wartościom i doświadczeniu, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów, wzmacniając ich strategię pozyskiwania talentów i zatrudniania.

Żyjemy w świecie gwałtownych zmian biznesowych. Kluczem do sukcesu firm jeszcze bardziej niż wcześniej są odpowiedni ludzie, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. To ich kompetencje są u źródła skutecznych reakcji firm na zachodzące zmiany, utrzymania pozycji na rynku, budowania nowych przewag konkurencyjnych, wyprzedzania trendów.

Nasze podejście do kandydata m.in. przy wykorzystaniu uznanego w świecie biznesu testu Thomas HPTI pozwala również na pewność, że firma zaspokoi swoje potrzeby dzięki dopasowaniu pracownika. Staje się on odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, co daje mu satysfakcję i pozwala rozwijać potencjał. Assessment HPTI umożliwia:

  • opis cech osobowości wpływających na wydajność
    zespołu czy organizacji,
  • identyfikację potencjału przywódczego kandydata oraz ocenę prawdopodobieństwa sukcesu w danej roli,
  • zaplanowanie działań wspierających rozwój kandydata, pozwalających mu osiągnąć pełny potencjał w pracy,
  • wyłonienie tych osób, które dobrze wykorzystają swoje talenty w przyszłej roli, co wpłynie na mniejszą rotację oraz wzmocni kulturę organizacji.

Każda firma jest wyjątkowa, każda ma inne cele rekrutacyjne. Dlatego stosujemy różne strategie rekrutacji, wybierając spośród nich takie, które najlepiej sprawdzą się w konkretnej organizacji. 

W Wyser stosujemy autorską metodę kompleksowej oceny potencjału kandydata. Nie patrzymy tylko na CV. Oczywiście; kluczowe są dla nas kompetencje, ale oceniamy też umiejętności miękkie, zachowanie, emocje oraz osobiste postawy. Nasi konsultanci uczciwie i wiarygodnie oceniają umiejętności kandydatów, aby wyłonić spośród nich krótką listę idealnych dla danej rekrutacji pracowników, co ułatwia firmom podejmowanie decyzji i wybór naprawdę wyjątkowych talentów. 

 Mapowanie rynku

Unikatowe rozwiązanie Business Intelligence, które dostarcza przedsiębiorstwom kompleksową wiedzę na temat rynku, co ułatwia planowanie rozwoju kadr firmy. 

Mapowanie rynku to obszerna, precyzyjna analiza, która gromadzi kompleksową wiedzę na temat wynagrodzeń, ról, obowiązków i struktur jakie dominują w Państwa branży. Analizę rynku przeprowadzamy w precyzyjnie określonych granicach geograficznych i zawodowych, uwzględniając kontekst i potrzeby konkretnej firmy. Zebrane w zwarte dane podsumowanie specyfiki rynku umożliwia zidentyfikowanie celów HR, potencjału kadr i ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa. 

Prowadząc mapowanie rynku, korzystamy z własnych metod direct search. Zespół dedykowany do projektu przeprowadza dogłębne badanie rynku, gromadzi oczekiwane informacje, a na koniec udostępnia klientowi podsumowanie i analizy w postaci czytelnego raportu.