Klienci
Oferujemy rozwiązania szyte na miarę, oparte na głębokim zrozumieniu potrzeb biznesowych w połączeniu z naszą wiedzą branżową.

Nasza usługa wyszukiwania i selekcji opracowana jest w oparciu o autorską, konfigurowalną metodologię, która jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby rekrutacji na stanowiska średniego i wysokiego szczebla. 

Naszym celem jest Ocena i wybór najlepszych dostępnych kandydatów z głębokim zrozumieniem ich twardych i miękkich umiejętności oraz ich motywacji do zmiany.

Nasza strategia przyciągania kandydatów obejmuje korzystanie z różnorodnych kanałów i jest dostosowana do aktualnych trendów rynkowych, w tym kampanii online i offline, mediów społecznościowych, portali z ogłoszeniami o pracę i wydarzeń networkingowych.
 

Ocena i wybór najlepszych dostępnych kandydatów z głębokim zrozumieniem ich twardych i miękkich umiejętności oraz ich motywacji do zmiany.

Głęboko wierzymy w korzyści płynące z długotrwałych relacji. Stanową one podstawę naszej pracy.
Dążymy do tego poprzez regularną i otwartą komunikację opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Dlatego właśnie za każdym razem prosimy naszych klientów i kandydatów o informacje zwrotne, dzięki nim możemy stale się rozwijać każdego dnia doskonaląc to, co robimy.ego dnia.

Głęboko wierzymy w korzyści płynące z długotrwałych relacji. Stanową one podstawę naszej pracy.
Dążymy do tego poprzez regularną i otwartą komunikację opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Dlatego właśnie za każdym razem prosimy naszych klientów i kandydatów o informacje zwrotne, dzięki nim możemy stale się rozwijać każdego dnia doskonaląc to, co robimy.

Nasze Assessment Center wspiera firmy w identyfikacji potencjału kandydatów poprzez obiektywny i skuteczny proces oceny

Nasza ocena pozwala organizacjom określić potencjał kandydata, wzbogacając ocenę o istotną informację zwrotną

W Wyser zawsze stawiamy ludzi w centrum uwagi, ponieważ wiemy, że nasza praca ma duży wpływ na ich życie, jak również przyczynia się do przyszłego rozwoju firm.

W obecnych czasach modele biznesowe zmieniają się w niezwykłym tempie, a jednym z kluczy do sukcesu organizacji jest posiadanie odpowiednich ludzi na stanowiskach kierowniczych. Są to osoby, które są zarówno dobrze wykwalifikowane, jak i w pełni akceptują kulturę i cel firmy, mocno wierząc w jej wizję, misję i wartości.

Ocena kompetencji miękkich kandydatów, adekwatna do tożsamości korporacyjnej i potrzeb naszego klienta, jest jednym z kroków naprzód w naszej metodologii Search & Selection. Dlatego też, dzięki naszym wartościom i doświadczeniu, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów, wzmacniając ich strategię pozyskiwania talentów i zatrudniania.

W Wyser zawsze stawiamy ludzi w centrum uwagi, ponieważ wiemy, że nasza praca ma duży wpływ na ich życie, jak również przyczynia się do przyszłego rozwoju firm.

W obecnych czasach modele biznesowe nieustannie ewoluują, a jednym z kluczy do sukcesu organizacji jest posiadanie odpowiednich ludzi na stanowiskach kierowniczych.

To ludzie, którzy potrafią realizować cele firmy, przyjmują jej kulturę, mocno wierzą w jej wizję, misję i wartości. Wspieramy klientów w identyfikowaniu i rozwijaniu najlepszych talentów, aby mogli w konkretny i aktywny sposób uczestniczyć w rozwoju biznesu.

Ocena miękkich kompetencji kandydatów, adekwatna do tożsamości korporacyjnej i potrzeb naszego klienta, to duży krok naprzód w naszej metodologii Search & Selection. Dlatego też, dzięki naszym wartościom i doświadczeniu, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów, wzmacniając ich strategię pozyskiwania talentów i zatrudniania.

Nasza metoda oceny potencjału kandydata oparta jest na indywidualnie opracowanym modelu, który pozwala na szersze spojrzenie na umiejętności miękkie, zachowania, emocje i postawy osobiste. Celem naszego modelu kompetencyjnego jest pozyskiwanie coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników.

Nasz zespół wyspecjalizowanych i certyfikowanych konsultantów, dzięki ustrukturyzowanej metodologii Assessment Centre skoncentrowanej na 4 głównych obszarach kompetencyjnych, pomaga ocenić umiejętności idealnego pracownika tak, aby wyłonić właściwego kandydata z krótkiej listy odpowiednich osób.

Tym wyróżnia się Wyser Assessment Centre.

Autorska metodologia oparta na modelu kompetencyjnym, łączy w sobie szereg skutecznych i obiektywnych narzędzi oceniających wraz z twardymi procesami, aby jak najlepiej wspierać organizacje w ich strategicznych decyzjach dotyczących rozwoju talentów.

Współpracując z naszym Assessment Centre, nasi klienci mają możliwość:

  • Określenia postawy i zachowań kandydata.
  • Identyfikacji najlepszych talentów w celu wybrania najbardziej odpowiedniego kandydata do danej roli
  • Ułatwienia procesu podejmowania decyzji 
  • Zidentyfikowania wszelkich potencjalnych braków w umiejętnościach
  • Dostarczania kandydatom istotnych informacji zwrotnych na temat ich mocnych stron i obszarów rozwoju, aby wspierać ich w rozwoju własnej kariery, a tym samym zwiększać ogólną rentowność.
  • Wsparcia Wyser: będziemy śledzić każdy etap procesu rekrutacji od poszukiwania i selekcji, aby dostarczyć firmie i kandydatom istotnych informacji zwrotnych, do zatrudniania, pomagając obu stronom osiągnąć sukces, na który zasługują

 Mapowanie rynku

NASZA USŁUGA MAPOWANIA RYNKU TO ROZWIĄZANIE BUSINESS INTELLIGENCE, KTÓRE DOSTARCZA KLIENTOWI NAJWAŻNIEJSZYCH DANYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ ORGANIZACYJNY FIRMY.

Przeprowadzana przez nas analiza rynku przedstawia punkty odniesienia w kwestii wynagrodzeń, stanowiska i obowiązków, a także struktur organizacyjnych.

Nasze podejście:

Projekt: po wstępnej analizie sytuacji i celów klienta określamy zakres geograficzny oraz stanowiska, które powinny zostać zmapowane. Na podstawie tak przygotowanego projektu przeprowadzane jest mapowanie.

Mapowanie: dedykowany zespół przeprowadza dogłębne badanie rynku. Korzystając z naszej metodologii direct search zdobywamy niezbędne dane i mapujemy je zgodnie z potrzebami Klienta.

Podsumowanie: udostępniamy Klientowi wyniki naszej analizy w formie przejrzystego i przydatnego raportu. Razem z Klientem określamy kolejne kroki.