Stanowisko

Kontroler Finansowy

Opublikowano 09/11/2021

Finanse i rachunkowość

Warszawa, PL-PR006

Opis Stanowiska

Poszukujemy osoby na stanowisko Kontrolera Finansowego do firmy deweloperskiej w Warszawie. Jest to niewielka firma rodzinna z hiszpańskim kapitałem.


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za szerokie spectrum obowiązków związanych z kontrolingiem, będzie pracować bezpośrednio z CEO i będzie to główna osoba finansowa w jednostce lokalnej


Opis stanowiska:


 • Udział w przygotowywaniu budżetu rocznego, prognoz finansowych, planów wieloletnich, rachunku wyników, bilansu i cash flow,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz cyklicznych raportów zarządczych,
 • Weryfikacja prowadzonych przedsięwzięć pod kątem ich efektywności biznesowej (analiza wskaźników rentowności, business plan, feasibility study),
 • Bliska współpracę z działem księgowo-finansowym oraz z zewnętrznymi biurami doradców podatkowych oraz audytorami,
 • Sporządzanie okresowych raportów z działalności na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne,
 • Wsparcie działu księgowo- finansowego w procesie zamknięcia miesiąca, roku, itd.,
 • Kontrola odchyleń od założonego budżetu oraz analiza przyczyn ich powstawania,
 • Bieżący monitoring wskaźników, przygotowywanie analiz ad hoc na potrzeby Zarządu,
 • Kontrola poprawności: księgowań, rozliczania transakcji itp.,
 • Przygotowywanie, bieżąca aktualizacja i wdrażanie procedur controlingowych,
 • Ścisła współpracę z osobami z poszczególnych działów w organizacji przy realizacji bieżących zadań.


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe: ekonomia, finanse i księgowość lub pokrewne,
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w dziale finansów lub controllingu, w firmie z branży nieruchomości (deweloper),
 • Znajomość zasad rachunkowości zarządczej, zasad controllingu i przygotowywania analiz,
 • Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości MSR/MSSF,
 • Znajomość polskich przepisów podatkowych,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym biegły Excel,
 • Praktyczna wiedza z obszaru controllingu finansowego i operacyjnego oraz z podatków,
 • Bardzo wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Operatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność i proaktywność, dbałość o szczegóły,
 • Kreatywność w wyszukiwaniu nowych rozwiązań,
 • Gotowość szybkiego podnoszenia swoich kwalifikacji.


Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełen etat w biurze w centrum Warszawy
 • Umowa na czas nieokreślony po okresie próbnym
 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę w zmotywowanym zespole
 • Niezbędne szkolenia zawodowe na koszt pracodawcy


#LI-RS1

Branża

Kod referencyjny

1007

Konsultant

Robert Stasiukiewicz, Ofertą zarządza nasz consultant

Najnowsze wiadomości ze
świata pracy

Polecane Oferty