LINKEDIN

Stanowisko

Strategy Manager

Opublikowano 26/05/2024

Icon professional area

Chemia, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

Icon book

Zarządzanie projektami

Icon gps

Warszawa, 14, Mazowieckie

Opis Stanowiska

Rekrutacja prowadzona jest dla przedsiębiorstwa z branży chemicznej, szybko rosnącej spółki działającej w branży Climatech. Właścicielem biznesu jest CEO (founder) oraz inwestorzy, m.in. fundusz Private Equity, który posiada pakiet większościowy udziałów. Spółka jest w fazie dynamicznego rozwoju, osiągnęła rentowność biznesową i rozpoczyna intensywny proces skalowania. Dojrzałość organizacji wymaga profesjonalizacji procesów decyzyjnych i wzięcia odpowiedzialności za całokształt projektów strategicznych.

Pracodawcą jest innowacyjne przedsiębiorstwo, które po zakończonej fazie R&D rozpoczęło działalność komercyjną i bardzo szybko osiągnęło break even. Spółka pozyskała finansowanie od inwestorów, którzy wspierają dalszy rozwój i ekspansję biznesu. Organizacja prowadzi działalność produkcyjną, skupioną na przetwórstwie oleju popirolitycznego w procesie piloryzy. Nasz klient prowadzi działalność wspierającą przemysł. Dostarczane przez spółkę produkty pozwalają minimalizować ślad węglowy i wspierać neutralność środowiskową.

Osoba w roli Managera ds. Strategii obejmie odpowiedzialność za procesy wspierające podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących m.in. ekspansji zagranicznej, optymalizacji procesów, zarządzania produktami oraz innymi wspierającymi rozwój biznesu. Rola umocowana będzie bezpośrednio pod Prezesem Zarządu. W miarę rozwoju organizacji i osiąganych sukcesów akcjonariusze przewidują włączenie tego stanowiska do zarządu spółki. Biuro firmy znajduje się w Warszawie, od Kandydatów oczekujemy otwartości na sporadyczne podróże służbowe.


Manager ds. Strategii

Zakres zadań:


 • Udział w przeglądzie opcji strategicznych.
 • Przygotowanie strategii biznesowej oraz nadzór nad jej realizacją.
 • Formułowanie i aktualizowanie strategii dla poszczególnych obszarów biznesowych.
 • Podjęcie kluczowych inicjatyw zapewniających realizację strategii.
 • Monitorowanie realizacji projektów strategicznych.
 • Inicjowanie partnerstw strategicznych i koordynacja takiej współpracy.
 • Przygotowywanie studiów wykonalności dla kluczowych projektów, programów optymalizacyjnych i innych analiz na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej i innych interesariuszy.
 • Określenie kluczowych kierunków rozwoju spółki.
 • Ocena możliwości rozwoju grupy kapitałowej poprzez akwizycje.
 • Koordynacja projektów inwestycyjnych: Commercial Due Diligence, współpraca z doradcami zewnętrznymi (Legal, Financial).
 • Opracowanie analiz i rekomendacji dla kluczowych projektów rozwojowych.
 • Inicjowanie i prowadzenie projektów optymalizacyjnych.
 • Wdrożenie standardów zarządzania projektami w spółce.
 • Zarządzanie zespołami projektowymi (brak podległego zespołu).
 • Wspieranie procesu budowania trwałej wartości spółki.

Kluczowe oczekiwania względem kandydatów:


 • >4 lat doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie wyższe (zarządzanie, finanse lub pokrewne).
 • Rozwinięte umiejętności analityczne i umiejętność syntetycznego przedstawiania wniosków.
 • Znajomość metod wyceny opłacalności inwestycji, analizy finansowej przedsiębiorstw i wybranych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
 • Poparte sukcesami doświadczenie w zarządzaniu projektami strategicznymi.
 • Preferowani będą Kandydaci posiadający background zawodowy w renomowanych firmach doradztwa strategicznego.
 • Wymagane doświadczenie zdobyte na projektach realizowanych dla spółek produkcyjnych.
 • Preferowane będą osoby z doświadczeniem we współpracy ze spółkami z sektora: oil&gas, raw materials, chemical, energy.
 • Doskonała umiejętność komunikacji zarówno werbalnej, jak i pisemnej.
 • Zdolność przekazywania złożonych koncepcji w zrozumiały sposób.
 • Umiejętność wywierania wpływu, budowy zaangażowania i koncentracji na realizowanych projektach na różnych poziomach organizacji.
 • Umiejętność zarządzania zespołami projektowymi.
 • Otwartość, nastawienie na współpracę, działanie i , działanie i rozwiązywanie problemów.
 • Płynna komunikacja w języku angielskim.


#LI-GI1

Branża

Chemia, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

Kod referencyjny

15429

Konsultant

Iwanowski Grzegorz, Ofertą zarządza nasz consultant

Najnowsze wiadomości ze
świata pracy