LINKEDIN

Executive Search rozwiązaniem na wyzwania przyszłości

Pozwalając działać Wyser w przeprowadzeniu dla Ciebie procesu rekrutacji kandydata metodą Executive Search, masz pewność, że otrzymasz rozwiązanie najlepsze z możliwych i zdecydowanie szybciej niż byłoby ono zrealizowane w wewnętrznym dziale HR. Proces jest kompleksowy i bardzo precyzyjny, dzięki czemu umożliwia znalezienie odpowiedniego lidera wśród setek pozostałych managerów.

Efektywnie wspieramy rozwój organizacji

W dzisiejszych czasach, aby stale wzrastać, organizacje potrzebują utalentowanych managerów. Coraz większa zmienność środowiska społeczno-ekonomicznego powoduje, że rekrutacje najwyższego szczebla stają się dużym wyzwaniem.

Potrzebujemy już nie tylko dobrze wykształconych, doświadczonych wieloletnią praktyką osób. Szukamy liderów, którzy szybciej niż inni zyskają szacunek zespołu, lepiej niż pozostali zmotywują swój team do wspólnego osiągania celów, będą wytrwali w dążeniu do nich i łatwiej im będzie identyfikować potencjalne napięcia.

Co otrzymasz dzięki sprawnemu procesowi Executive Search?

Poszukujemy nie tylko osób o dużym doświadczeniu, czy wysoce rozwiniętych kompetencjach twardych, ale również łączymy skutecznie firmy z ludźmi, którzy podobnie widzą świat i których cele pozostają w synergii z organizacją. Pozwala na to dobrze zrealizowany proces, który przeprowadzamy na wąskiej grupie dokładnie dobranych kandydatów.

Zbudowana dzięki takiemu podejściu synergia między firmą a managerem stanowi długookresową siłę napędową przedsiębiorstwa. Włączając do działania dodatkowy, często nieistniejący wcześniej w firmie zestaw umiejętności i postaw, stawiamy na przyszłość.

Czy Executive Search sprawdzi się w każdym sektorze?

Nasza dogłębna wiedza o każdym z tych sektorów oraz szeroka, stale rozwijana sieć kontaktów bezpośrednich (Direct Search), pozwala nam skutecznie łączyć utalentowanych managerów z przedsiębiorstwami, dla których priorytetem jest progres. Dzięki wykorzystywanym narzędziom robimy to efektywnie i szybko, docierając z ofertą do osób, które stanowią niezbędne ogniwo dla Twojej organizacji. Projekty Executive Search są więc odpowiedzią na potrzeby rekrutacji wyższego szczebla w każdej branży.

Zespół Wyser stale pogłębia wiedzę o wymaganiach ról zarządczych i unikalnych potrzebach Twojej organizacji, dzięki czemu rozumiemy, jakiego talentu potrzebujesz. Nasze „szyte na miarę” podejście oraz sprawnie przeprowadzony proces Executive Search pozwalają Ci skupić się na pozostałych fundamentach działalności organizacji. My wrócimy zamieniając wyzwanie na szereg szans dla zdecydowanego rozwoju Twojego biznesu.

EXECUTIVE SEARCH - FAQ

Czym jest Executive Search?

Executive Search to proces rekrutacji, opisujący pozyskiwanie talentów na wyższe stanowiska kierownicze i zarządcze, jak również samodzielnych specjalistów unikalnych specjalizacji. W odróżnieniu do rekrutacji średniego szczebla, Executive Search to proces bardziej złożony.

Ten system usług doradztwa rekrutacyjnego rozwinął się w Europie już w latach 60. XX wieku. Co ciekawe, nie przyjął się w Japonii ze względu na bariery kulturowe – cenione dożywotnie zatrudnienie i niezwykle ważną lojalność do pracodawcy. W Polsce rozwój Executive Search datuje się na przełom lat 80.-90. XX wieku.

Usługa ta świadczona przez doradców Wyser to wyszukiwanie i dotarcie do managerów, którzy nie tylko posiadają określone kompetencje, ale też doświadczenie, które wesprze realizację celów strategicznych założonych przez organizację. Dlatego identyfikacja odpowiednich kandydatów wymaga od konsultanta szerokiej wiedzy eksperckiej o rynku, jak i wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych, jak np. komunikacja.

Rekrutacje Executive Search to współpraca konsultanta z partnerem nad ustaleniem szeregu priorytetów wyszukiwania w oparciu o potrzeby rekrutacyjne firmy, jej strategię, kulturę organizacyjną, etap rozwoju w jakim się znajduje oraz aktualną sytuację rynkową. Co jest ważne, usługa ta jest bardzo mocno oparta na relacjach. Z jednej strony, na wypracowanych relacjach z klientami, których Headhunter musi dobrze poznać, z drugiej zaś strony na pielęgnowanych relacjach z kandydatami i wspieraniu ich ścieżki rozwoju.

Należy pamiętać, że pracownicy najwyższych szczebli są to osoby wysoko decyzyjne, mające ogromny wpływ na fundamentalne posunięcia w firmie, jej rozwój oraz wyniki finansowe. Warto oddać poszukiwanie takiej osoby w ręce agencji świadczącej usługi Executive Search, która posiada duże doświadczenie i narzędzia do optymalnego wyboru odpowiednich kandydatów.

Czym jest Direct Search?

Direct Search to metoda, która dosłownie oznacza poszukiwania bezpośrednie. Konsultanci używają do tego celu wielu kanałów komunikacji opierając się na kontakcie bezpośrednim z kandydatami. Jest metodą najczęściej wykorzystywaną w rekrutacjach Executive Search i projektach poufnych.

Poszukując osób na stanowiska najwyższych szczebli lub wysoko specjalistyczne możemy zetknąć się z problemem braku skuteczności rekrutacji wewnętrznej. Z pomocą mogą nam przyjść headhunterzy korzystający z metody Direct Search.

Inicjatywa wyjścia z propozycją stanowiska leży tu po stronie headhuntera. Przed rozpoczęciem poszukiwań musi on przeanalizować środowisko biznesowe i zebrać informacje z branży na której działa wspierana usługą Executive Search firma.

Direct Search jest zdecydowanie bardziej czasochłonnym i pracochłonnym procesem niż metoda „search and selection”. Niezwykle ważne jest tu posiadanie przez konsultanta bazy kontaktów, jak i wykorzystanie poleceń i referencji z  sieci własnej, ponieważ szukamy często kandydata pasywnego, czyli nie będącego aktualnie w trakcie poszukiwań nowego stanowiska.

Executive Search - czy to usługa dla Twojej organizacji?

Ponieważ Executive Search to usługa, która dotyczy rekrutacji najwyższych szczebli oraz bardzo szczególnych specjalizacji, nie jest to usługa z której firmy korzystają powszechnie. Dlatego warto poznać jej przewagi, które często mają bezpośrednie przełożenie na wyniki organizacji.

Przeprowadzenie rekrutacji przez profesjonalną agencję Executive Search jak Wyser ma bezsporną przewagę w kilku sytuacjach, np.:

  • Specjalizacja – konsultanci najlepszych agencji Executive Search są ekspertami w swoich branżach. Dzięki tej wiedzy, mogą skutecznie rozmawiać z kandydatami, jak i rozpoznać osoby z optymalnym koszykiem kwalifikacji i doświadczenia.

  • Korzyści ekonomiczne procesu rekrutacji – rekrutacje wyższego szczebla są trudnym procesem. Często wymagają długiego czasu i wyższych niż przeciętnie nakładów finansowych. Korzystając z Executive Search na zewnątrz możesz spokojnie zająć się sprawami bieżącymi firmy. Dodatkowo, firma headhunterska ma wypracowane metody, własne narzędzia i bazy kontaktów, co pozwala stwierdzić, że proces zostanie zamknięty szybciej, ale też najprawdopodobniej lepszym wynikiem. Co za tym idzie, koszty, jakie organizacja sama by poniosła będą wyższe, niż w przypadku zlecenia usługi agencji Executive Search Wyser.

  • Brak kosztów nietrafionej rekrutacji – onboarding nowego pracownika jest trudnym procesem, który może przeważyć o sukcesie jego przyszłych działań, ale też o tym, czy zostanie z firmą na dłużej. Korzystając z usługi Wyser – Executive Search masz zdecydowanie większą pewność, że kandydat nie tylko jest dopasowany do Twoich wymagań, ale dobrze przyjmie kulturę organizacyjną firmy.

  • Dyskrecja – rekrutacja doświadczonego eksperta ze sporą wiedzą o branży to kontakt z managerami, którzy nie poszukują aktywnie pracy. Wymaga to szczególnej uwagi i dużej dyskrecji. Potencjalni kandydaci pełnią bowiem swoje role zarówno u konkurencji jak i często u partnerów biznesowych firmy rekrutującej.

  • DEI (Różnorodność, równość i włączenie społeczne) – to zdecydowanie jeden z kluczowych czynników rekrutacji. Firmy świadczące usługi Executive Search myślą o DEI. Zewnętrzny osąd pozwoli na optymalizację strategii rekrutacji i dotychczasowego sposobu myślenia organizacji, a co za tym idzie pozwoli zdobyć przewagę konkurencyjną. (Assessement HPTI).

Skontaktuj się z nami

Nasze usługi Executive Search są dostępne w całej Polsce. Nasze oddziały znajdziesz: