LINKEDIN

Polityka Prywatności

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Wyser sp z o.o., z siedzibą pod adresem: Katowice, 40-082, ul. Sobieskiego 11, tel: +48 32 205 10 58, e-mail kontakt@wyser.pl

Inspektor Danych Osobowych (IDO) dostępny jest pod adresem ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, do wiadomości IDO, adres email: iod@gigroup.com 

METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane są zgodnie z RODO.. Przetwarzanie odbywa się zarówno ręcznie, jak i w sposób zautomatyzowany poprzez narzędzia zaprojektowane do zapamiętywania, przetwarzania i przekazywania danych. Dane przetwarzane są z  zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zagwarantowania m.in. bezpieczeństwa, poufności, integralności, dostępności i odporność systemów i usług pozwalającą na uniknięcie ryzyka utraty, zniszczenia, nieuprawnionego dostępu czy ujawnienia czy nielegalnego wykorzystania danych

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoby których dane dotyczą, mają prawo do  dostępu do swoich danych osobowych. sprostowania ich, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody. dotyczą, mogą poprosić administratora o dostęp do i usunięcie danych, skorygowanie danych niedokładnych, dodanie informacji do danych niepełnych oraz ograniczenia przetwarzania przesyłania danych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO .  

W  przypadkach określonych w Art. 20 RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, które dostarczyły administratorowi, oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych

Z praw tych można skorzystać pisząc na adres podany poniżej, albo wysyłając mejla na adres: rodo@gigroup.com .

WYCOFANIE ZGODY

Osoby których dane dotyczą, mają prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bądź poprzez swoje konto w zastrzeżonej części myWyser bądź wysyłając email na adres rodo@gigroup.com 

Osoby których dane dotyczą mogą  w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, dokonywanego w celach marketingu bezpośredniego:

  • W drodze pisemnej na j adres spółki
  • Wysyłając email na adres: rodo@gigroup.com
  • Klikając na odpowiednie linki znajdujące się w wiadomościach .

Wycofanie zgody nie wypływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem 

 

Dane zbierane podczas przeglądania naszej strony internetowej 

Na stronie kandydaci mogą rejestrować się na portalu myWyser:

Cel

Przechowywanie danych

Kandydaci

Dla celów rejestracji w zastrzeżonym obszarze MyWyser służącym badaniom i rekrutacji

Dane wprowadzane są do firmowej bazy danych i przetwarzane przez 30 miesięcy od wprowadzenia albo od momentu ostatniej interakcji ze stroną, do momentu wycofania zgody na przetwarzania danych, lub do momentu zakończenia rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody tylko na obecny proces rekrutacji.

Na stronie domowej witryny znajduje się polityka prywatności dla ewentualnych klientów:

Cel

Przechowywanie danych

Dane są przetwarzane dla celów marketingowych, w celu wysyłania informacji oraz wiadomości promocyjnych odnoszących się do usług oferowanych przez firmę Wyser, w celu prowadzenia badań statystycznych i rynkowych przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych metod kontaktu, jak i metod zautomatyzowanych

Dane wprowadzane są do firmowej bazy danych [i przetwarzane tam do chwili wycofania przez klienta zgody

Informacje dotyczące prywatności dostępne są na stronach: