LINKEDIN

Published 9 lipca 2024 - in General

Headhunting  – gamechanger rekrutacji wyższego szczebla

Headhunter – Łowca Talentów na rynku pracy

Headhunter, zwany również Łowcą Talentów, to osoba, która specjalizuje się w poszukiwaniu i rozmowach z najbardziej wykwalifikowanymi kandydatami na najwyższe stanowiska w firmie. Jego rola jest znacznie szersza niż w przypadku tradycyjnych procesów rekrutacyjnych, ponieważ skupiając się na pozyskiwaniu liderów, managerów i specjalistów o wyjątkowych umiejętnościach i unikatowych kwalifikacjach musi sam posiadać wszechstronną wiedzę o rynku i dodatkową ekspertyzę.

headhunter

Profesjonalny headhunter zmienia podejście do rekrutacji na Twoją korzyść. Jest wiele aspektów, które znacząco wspierają cały proces, a które często może zagwarantować Ci tylko współpraca z ekspertem.

Proces poszukiwania kandydatów

To główna rola headhuntera. Wykorzystuje różnorodne źródła, głównie własne bazy danych, ale również media społecznościowe i sieci branżowe, aby zlokalizować potencjalnych kandydatów. Unikalną wartość współpracy z headhunterem stanowi zdolność do pozyskiwania osób, które nie poszukują pracy aktywnie.

Wszechstronna wiedza biznesowa

Headhunter dobrze zna specyfikę branży i przedsiębiorstwa, dla którego przeprowadza rekrutację. Analiza strategii biznesowej organizacji pozwala mu identyfikować kluczowe umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku.

Własne sieci kontaktów

Headhunter musi budować i utrzymywać solidne relacje z profesjonalistami w danej branży. Podtrzymywanie i powiększanie sieci kontaktów pomaga mu lepiej zrozumieć rynek pracy i szybko identyfikować potencjalnych kandydatów. Network ten jest zbudowany na pełnym zaufaniu, które umożliwia długookresową współpracę.

Assessement kandydatów

Po zlokalizowaniu potencjalnych kandydatów, headhunter przeprowadza wstępną ocenę ich kompetencji, doświadczenia oraz dostosowania do wartości i kultury organizacyjnej klienta. Assessement ma wiele zalet, zarówno dla kandydata jak i dla klienta. Przy przeprowadzaniu wstępnej analizy headhunter korzysta z profesjonalnych narzędzi, jak HPTI od Thomas.

Poufność

Poszukując osoby na wyższe stanowisko, o szczególnych kompetencjach i bogatym doświadczeniu musimy się liczyć z tym, że nasz wybór będzie mocno ograniczony. Biorąc jeszcze pod uwagę znajomość specyfiki branży możemy być zainteresowani zatrudnieniem osoby z naszego aktualnego środowiska biznesowego. Dlatego poufność rekrutacji, zarówno od strony kandydata, jak i organizacji jest niezwykle ważna i headhunter ją nam zagwarantuje.

Umiejętności miękkie – komunikacja

Headhunter potrafi efektywnie się komunikować, przekonywać skutecznie kandydatów do rozważenia oferty. To proces budowania relacji, który ułatwia często wieloletnie doświadczenie oraz umiejętność prezentowania atrakcyjności stanowiska. To też umiejętność pracy pod presją czasu, co wymaga odpowiedniego podejścia.

Udział headhuntera w negocjacjach warunków zatrudnienia


Po zainteresowaniu kandydata, headhunter przystępuje do negocjacji warunków zatrudnienia. To wymaga umiejętności zarówno w dopasowaniu oferty do oczekiwań kandydata, jak i spełnienia wymagań klienta. Często ten proces poprzedza szerokie mapowanie rynku.

Wsparcie po zatrudnieniu

Konsultant buduje i rozwija dalej relacje zarówno z kandydatem jak i klientem, często robi to w celu wsparcia procesu sukcesji lub onboardingu. Długookresowe partnerstwo pozwala na więcej korzyści: klient zyskuje szybciej odpowiedź na swoje potrzeby w rekrutacji liderów, ponieważ headhunter lepiej zna firmę i umie sprawnie zoptymalizować proces

Czy headhunter jest zobowiązany do zachowania poufności?

Dyskrecja i niejawność są dla headhuntera wizytówką i podstawą długoterminowego zaufania zarówno klientów jak i kandydatów.

Headhunterzy utrzymują poufność z kilku powodów:

  • Utrzymywanie zaufania między konsultantem a klientami i kandydatami jest kluczowe dla budowania długoterminowych relacji biznesowych. Zachowanie poufności buduje wiarygodność headhuntera i gwarantuje utrzymanie partnerstwa.

  • Procesy rekrutacyjne dla wyższej kadry managerskiej to często wysokiej wagi projekty biznesowe dotyczące strategii przedsiębiorstw, bywają więc niejawne. Konsultanci są zobowiązani do ochrony danych, aby uniknąć naruszenia dyskrecji takich działań.

  • Przestrzeganie zasad poufności jest elementem profesjonalizmu w branży headhunterskiej. To pokazuje, że konsultanci są odpowiedzialni i szanują prywatność swoich klientów i kandydatów.