LINKEDIN

Ocena kompetencji – assessment i wybór najlepszych dostępnych kandydatów z głębokim zrozumieniem ich twardych i miękkich umiejętności oraz ich motywacji do zmiany

ocena kompetencji kandydatów
Nasza wielowymiarowa analiza potencjału i ocena kompetencji zawodowych kandydatów umożliwia rekomendowanie organizacjom najlepszych liderów, którzy będą wspierać ich rozwój w przyszłości. Żyjemy w świecie gwałtownych zmian biznesowych. Kluczem do sukcesu firm jeszcze bardziej niż wcześniej są odpowiedni ludzie, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. To ich kompetencje stanowią fundament skutecznych reakcji firm na zachodzące zmiany, utrzymania pozycji na rynku, budowania nowych przewag konkurencyjnych, wyprzedzania trendów.

Assessment odpowiedzią na ważne pytania w rekrutacji

Tradycyjne metody zatrudniania koncentrują się głównie na kompetencjach twardych.  Aktualnie jednak ważniejsze niż kiedykolwiek jest przyjęcie perspektywy skoncentrowanej na osobie, umożliwiającej holistyczne podejście do zatrudniania z oceną umiejętności miękkich kandydatów.


Assessment HPTI,  którego używamy w Wyser pomaga zidentyfikować potencjał kandydata do odniesienia sukcesu w roli oraz daje pewność, że pozyskujemy dla Klientów największe talenty na rynku, których kompetencje mogą przesądzić o realizacji kluczowych celów dla organizacji. Staje się on odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, co daje mu satysfakcję i pozwala rozwijać potencjał.

Assessment HPTI umożliwia:

  • dobór cech osobowości do funkcji/roli – badanie pokazuje w jakim stopniu korelacja pomiędzy poszczególnymi cechami wpływa na skuteczność lidera,
  • identyfikację potencjału przywódczego kandydata oraz ocenę prawdopodobieństwa sukcesu w danej roli,
  • zaplanowanie działań wspierających rozwój kandydata, pozwalających mu osiągnąć pełny potencjał w pracy,
  • wyłonienie tych osób, które dobrze wykorzystają swoje talenty w przyszłej roli, co wpłynie na mniejszą rotację oraz wzmocni kulturę organizacji.

Każda firma jest wyjątkowa, każda ma inne cele rekrutacyjne. Przykładamy ogromną wagę do jakości naszych usług, dlatego stosujemy różne strategie rekrutacji, wybierając spośród nich te, które najlepiej sprawdzą się w konkretnej organizacji. 

Dowiedz się więcej o  >> assessmencie HPTI

Nasze usługi są dostępne w całej Polsce, skontaktuj się z nami – KONTAKT.  Nasze oddziały znajdziesz: