LINKEDIN

Published 22 listopada 2022 - in General Raporty

Kompetencje miękkie znaczą aktualnie więcej niż kiedykolwiek

Jak wiele może zmienić holistyczne podejście do zatrudniania?

W szybko zmieniającym się środowisku pracy, kompetencje miękkie stały się (i pozostaną) kluczowe dla menedżerów i liderów.

Nacisk na posiadanie umiejętności miękkich rośnie

Według badania wykonanego przez McKinsey w obliczu pandemii firmy znacznie zwiększyły nacisk na posiadanie umiejętności miękkich.  Połowa respondentów uznała za priorytetowe takie kompetencje miękkie, jak przywództwo (50%) oraz krytyczne myślenie (48%), a także odporność na stres i otwartość na kształcenie ustawiczne (po 40%). Umiejętności, które stały się najbardziej pożądane w ostatnim czasie, związane są przede wszystkim z empatią i relacjami interpersonalnymi (40% w 2020 vs 20% w 2019).

kompetencje miękkie

Jak wynika z badania Deloitte, do 2030 roku do pełnienia dwóch trzecich wszystkich stanowisk niezbędne będą rozwinięte kompetencje miękkie. To znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2000, w którym te stanowiły tylko 50%. Przewiduje się, że liczba miejsc pracy wymagających umiejętności miękkich będzie rosła ponad dwukrotnie szybciej niż w przypadku innych typów stanowisk.

Podczas, gdy tradycyjne metody zatrudniania koncentrują się głównie na kompetencjach twardych, dziś ważniejsze niż kiedykolwiek jest przyjęcie perspektywy skoncentrowanej na osobie.

Holistyczne podejście do zatrudniania z oceną kompetencji miękkich

W naszej najnowszej publikacji (dostępna w języku angielskim) przedstawiamy, jakie możliwości daje holistyczne podejście do zatrudniania z oceną kompetencji miękkich kandydatów.

Analizujemy dogłębnie assessment High Potential Trait Indicator firmy Thomas International, który stał się dodatkowym i jakościowym krokiem w naszej metodologii. Mierząc 6 kluczowych cech osobowości, pomaga nam prowadzić otwartą rozmowę z naszymi finalnymi kandydatami na temat zgodności ich „miękkiej strony” z kontekstem pracy. W ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo optymalnego dopasowania pomiędzy daną osobą, proponowaną rolą i kulturą firmy. W efekcie zwiększamy retencję pracowników.

 

quotation-

Umiejętności takie jak skuteczna konfrontacja, empatia i cierpliwość nie są umiejętnościami miękkimi. Są to umiejętności danej osoby i trzeba się ich nauczyć. Organizacje często nie dostrzegają swoich najlepszych liderów, ponieważ nie przywiązują wystarczającej wagi do tych kluczowych cech interpersonalnych. W rezultacie cierpi na tym przywództwo firmy – Simon Sinek.

"Soft Skills matter more than ever" - White Paper

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.