LINKEDIN

Automotive – Kurs na przyszłość

Branża motoryzacyjna przez długi czas była postrzegana jako stagnacyjna, zdominowana przez mężczyzn, wysoce konkurencyjna i oferująca gorsze ścieżki kariery w porównaniu z innymi sektorami. Obecnie jednak automotive przechodzi znaczącą transformację.

Wyzwania logistyczne i nowe regulacje prawne wymuszają na branży aktualizację oferty produktowej. Konsumenci zmieniają swoje wymagania i oczekiwania dotyczące samochodów. Nowe technologie umożliwiają oferowanie zrównoważonych, inteligentnych i energooszczędnych pojazdów. Firmy motoryzacyjne nie mają innego wyjścia, jak tylko iść z duchem czasu. Konieczność dostosowania się do tych zmian stwarza jednak niepowtarzalną szansę na wzrost sektora, innowacje, zrównoważony rozwój, jak również zmodernizowanie praktyk zatrudniania, co pozwoli przyciągać największe talenty.

Nasz najnowszy raport „Automotive – Globalne Trendy HR 2024”, podsumowujący dane jakościowe i ilościowe zebrane od ponad 6500 decydentów branżowych i kandydatów z 11 krajów, podsumowuje zmieniające się trendy i analizuje nowe ścieżki, które będą kształtować przyszłość branży motoryzacyjnej.

Jesteś przygotowany na nadchodzące wyzwania? Pobierz raport i sprawdź!

– 10%   

Spadek globalnej sprzedaży pojazdów lekkich w latach 2019-2022

-12,5%

Spadek globalnych przychodów przemysłu wytwórczego w latach 2019-2022  

40

W ciągu najbliższych siedmiu lat roczna sprzedaż pojazdów elektrycznych wyniesie 40 milionów sztuk

Wizerunek sektora Automotive

Wyniki naszego międzynarodowego badania pokazują, że 80,8% pracowników automotive jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swojej pracy.

Jednakże wobec zmieniającego się krajobrazu gospodarczego, technologicznego i politycznego, branża motoryzacyjna znajduje się pod presją, by szybko ewoluować. Obecnie kluczowe znaczenie dla firm ma przyciągnięcie i zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw w tym krytycznym okresie.

W związku z tym jeszcze nigdy nie było tak istotne, jak teraz, zwrócenie uwagi na wizerunek sektora motoryzacyjnego — zarówno w oczach kandydatów z wewnątrz, jak i spoza branży. Jeśli automotive nie będzie postrzegane jako wystarczająco progresywne, wielu profesjonalistów, którym zależy na rozwijaniu swojej kariery zawodowej może nie być nią zainteresowanych. Tym bardziej, że obecnie sektor musi mocno konkurować z branżami, które są znane z atrakcyjnych zarobków, świadczeń dodatkowych oraz możliwości rozwoju zawodowego.

automotive_zadowoleni

Wpływ cyfrowej transformacji

Rozwój nowych technologii pociągnął za sobą głęboką transformację branży. Zdaniem ekspertów zmiany wpływają przede wszystkim na sytuację pracowników sektora. W największym stopniu dotykają pracowników fizycznych (57,3% wskazań), choć nie omijają również inżynierów czy projektantów (54,6%).

Co więcej, jak wynika z naszych badań, zdecydowania większość ekspertów uważa, że postęp technologiczny zwiększył zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają zarówno umiejętności techniczne, jak i nietechniczne.

automotive 85

Na rzecz różnorodności i równości płci

Kolejnym problemem branży automotive jest jej brak atrakcyjności, szczególnie wśród kobiet: sektor znalazł się dopiero na 12. miejscu wśród najbardziej pożądanych branż do pracy.

Motoryzacja, niegdyś postrzegana jako zdominowana przez mężczyzn, obecnie przyjmuje bardziej inkluzywny sposób myślenia. Nowe technologie i metody pracy przyciągają do sektora coraz więcej kobiet, wnoszących nie tylko cenne umiejętności, ale również unikalną perspektywę konsumencką.

Jednak nawet jeśli firmy motoryzacyjne dążą do przyciągnięcia i zatrzymania większej liczby kobiet, istnieją poważne przeszkody do pokonania. Z naszych ustaleń wynika, że choć 80% (w ujęciu globalnym) organizacji aktywnie działa na rzecz zniwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, tylko 50,3% zapewnia równe płace, a zaledwie 40,8% oferuje elastyczną organizację pracy oraz wsparcie w zakresie urlopów rodzicielskich i opieki nad dziećmi.

Jesteś przygotowany na nadchodzące wyzwania? Pobierz raport i wyprzedź konkurencję.

Raport Automotive - Globalne trendy HR 2024