LINKEDIN

GLOBALNE TRENDY HR 2024 W BRANŻY IT

Pomimo masowych zwolnień w branży technologicznej w 2023 roku, specjaliści IT są wciąż poszukiwani, a w mniejszych przedsiębiorstwach i sektorach nietechnicznych zapotrzebowanie na personel techniczny pozostaje silne.

Skuteczna nawigacja po ciągle zmieniającym się otoczeniu wymaga od przedsiębiorstw i działów HR znajomości bieżących i przyszłych trendów. Raport „Branża IT – Globalne Trendy HR” to wnioski i rekomendacje oparte na danych, które ułatwią zrozumienie aktualnego, złożonego rynku pracy IT, oczekiwań pracowników oraz korporacyjnych praktyk rekrutacyjnych.

Jesteś przygotowany na nadchodzące wyzwania? Pobierz raport i sprawdź!

Najważniejsze technologie kształtujące ścieżki zawodowe w obszarze IT:

SZTUCZNA INTELIGENCJA

ANALIZA BIG DATA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

CHMURY OBLICZENIOWE

Wzmacnianie satysfakcji pracowników

Co wpływa na zadowolenie pracowników sektora IT?

W ankiecie, którą przeprowadziliśmy wśród 5000 pracowników różnych sektorów, IT wyróżniało się imponującym ogólnym wynikiem satysfakcji zawodowej wynoszącym 8,4/10.

W raporcie przyglądamy się dokładniej temu, jak pracownicy IT postrzegają swoje warunki pracy, prezentując również pomysły na optymalizację tych aspektów w Twojej organizacji.

Jakie inicjatywy podejmuje Twoje firma, by zapewnić satysfakcję zawodową i wysoki poziom zaangażowania pracowników IT?

Rozwiązanie dla problemów rekrutacyjnych

IT jest obecnie postrzegane jest jako perspektywiczna ścieżka kariery, a wielu młodych ludzi kształci się, by dołączyć do tej branży. Pomimo tego, dostępność pracowników w wielu specjalizacjach IT jest wciąż dość niska, a przedsiębiorstwa rywalizują ze sobą o przyciągnięcie wykwalifikowanych kandydatów.

Kluczowi decydenci są zgodni, że rekrutacja pozostaje dużym wyzwaniem, gdyż kandydaci rozpatrują wiele ofert jednocześnie i wybierają tylko najlepsze. Nasze badanie potwierdziło tę sytuację: globalnie 47,3% przedsiębiorstw mierzy się (w mniejszym lub większym zakresie) z trudnościami przy poszukiwaniu pracowników z zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi. Dla porównania, tylko 12,4% firm stwierdziło, że nie ma z tym żadnych problemów.

Jakie strategie rozważasz, by osiągnąć lepsze zrozumienie perspektywy kandydatów IT i wyróżnić swoją firmę tle konkurentów?

Przyciąganie najlepszych talentów IT

Wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, jak istotne dla pracowników IT są poszczególne aspekty pracy. Spośród wszystkich respondentów 49% priorytetyzuje poziom wynagrodzenia, 31,2% podkreśla równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, a 21,1% preferuje posady wiążące się z niskim poziomem stresu. Możliwości rozwoju kariery są kluczowe dla 25,3% pracowników, a 13,1% ceni sobie ciągły rozwój umiejętności.

W jaki sposób Twoje przedsiębiorstwo planuje przyciągnąć najlepszych pracowników IT?

Wzmocnienie potencjału zespołu IT

Specjaliści IT chcą rozwijać swoje kariery, a nasze badanie pokazuje, jakie ścieżki wybierają w celu zdobycia nowych umiejętności: spośród wszystkich badanych 39,1% korzysta ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę, a 33,7% uczestniczy w kursach online z własnej inicjatywy. Rozpoznanie tych trendów jest niezbędne, aby zapewnić efektywne struktury wsparcia.

W jaki sposób Twoja organizacja dostosowuje się do preferencji szkoleniowych pracowników IT, aby wspierać ich rozwój i zdobywanie nowych umiejętności?

Postaw na ciągłe uczenie się!

Jesteś przygotowany na nadchodzące wyzwania?
Pobierz raport i wyprzedź konkurencję
.

Raport - Branża IT – Globalne Trendy HR 2024

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.