LINKEDIN

Specialisation

Digital

Digital Transformation is about Talent, not Technology

Transformacja cyfrowa jest najgorętszym trendem XXI wieku. Każda organizacja próbuje znaleźć swoje miejsce w nowym, cyfrowym świecie. Wbrew powszechnemu przekonaniu transformacja cyfrowa dotyczy mniej technologii, a bardziej ludzi. Możemy zainwestować praktycznie w każdą technologię, ale zdolność organizacji do przystosowywania się do cyfrowej przyszłości, zależy w dużej mierze od rozwijania nowych umiejętności oraz wypełniania luki pomiędzy popytem na talenty a ich podażą.

Nasza dywizja Digital odpowiada za rekrutację kadry zarządzającej w obszarze:

 • Digital
 • E-commerce
 • Strategy
 • Innovation

 

Zakres digitalizacji struktur organizacyjnych dotyka każdego obszaru organizacji. Nasi konsultanci  z zespołu Digital realizują procesy rekrutacyjne na stanowiska takie jak:

 • General & C-suite Management
 • Head of Digital Acceleration
 • Digital Analytics Head
 • Head of Customer Experience
 • Head of CRM
 • E-commerce & Omnichannel Director
 • Digital Director
 • Digital Marketing Director
 • E-commerce Director
 • Enterprise Architecture Director
 • Strategy & Innovation Director
 • Innovation & New Business Director
 • Transformation Project Manager