LINKEDIN

Published 29 marca 2023 - in General Raporty

Sprawne zarządzanie zmianą w hiperturbulentnym świecie

Zarządzanie zmianą

Niemal 100% osób na wyższych stanowiskach, bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzanie zmian w  organizacji bardzo dobrze ocenia swoje przygotowanie do zarządzania tym procesem, a blisko 90% z nich jest zadowolonych z efektów wprowadzonych usprawnień.

Jednak dla prawie 50% badanych jednym z największych problemów była liczba obszarów, które należało koordynować, a prawie 60% managerów doświadczyło oporu pracowników w tym procesie – wynika z raportu „Change Management – kompas managera 2023” przygotowanego przez Wyser. Wniosek – managerowie są coraz lepiej przygotowani na transformacje w organizacji, jednak zarządzanie zmianą to nadal ogromne wyzwanie.

Komunikacja w zarządzaniu zmianą

Komunikacja jest kluczowym elementem wprowadzania zmian. Pozwala liderom przekazać potrzebę zmiany, budować poparcie i zaangażowanie. Ma niebagatelny wpływ na sprawność ich przeprowadzenia. Jednak proces komunikacji związany z transformacją nie jest prosty.

Mimo iż wszyscy badani przez Wyser uznali, że są dobrze przygotowani do zmiany, to jednak prawie 50% z nich przyznaje, że zakomunikowanie pracownikom jej wprowadzenia było jednym z największych problemów w procesie.

Ponad połowa managerów spotkała się w swojej praktyce z oporem wobec zmian. Dobrze zaprojektowana strategia komunikacji może ten opór zdecydowanie zmniejszyć.

Zwinnie, czy na pewno znaczy lepiej? Zarządzanie zmianą w duchu Agile.

W zarządzaniu zmianą nie ma jednego, uniwersalnego modelu, który byłby najlepszy dla każdej sytuacji. Zarówno podejście agile, jak i budowanie planu mają swoje wady i zalety, a wybór najlepszego z nich zależy od aktualnej sytuacji i potrzeb organizacji.

Podejście Agile, charakteryzujące się dużą elastycznością, umożliwia bieżące dostosowywanie do zmiennych uwarunkowań, tym samym szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Drugi, bardziej tradycyjny sposób działania zakłada dużo większą uwagę skierowaną na przygotowanie szczegółowych założeń i planu. To podejście może być optymalne w sytuacjach, gdy zmiany są bardziej przewidywalne i wymagają dłuższego okresu realizacji.

Czy najlepsze w przeprowadzaniu zmiany jest połączenie obu podejść? Czy długie procesy zmian składające się z wielu etapów nie zmienią rewolucji w ewolucję.

Manager w duchu Agile to ktoś, kto służy zespołowi, daje mu poczucie bezpieczeństwa, pomaga sprostać wyzwaniom i stale pracuje nad sobą, czyli jest dojrzały w swoim zarządzaniu."

Jak efektywnie wprowadzić zmianę?
Sprawdź punkt widzenia praktyków! 

Nowy change manager na nowe czasy

Globalizacja, cyfryzacja, zmienność rynku i kultur organizacyjnych wymagają nowych cech i umiejętności od liderów. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest przedefiniowanie podejścia do zarządzania i nowe spojrzenie na większość procesów.

Organizacje potrzebują liderów zmian, których cechuje elastyczność i łatwość adaptacji, ale również umiejętność budowania efektywnych zespołów oraz w coraz większym stopniu empatia.

Tymczasem u prawie 45% managerów zaangażowanie pracowników do wprowadzenia zmiany było jednym z najtrudniejszych obszarów procesu wdrożenia. Empatyczny manager buduje atmosferę zaufania, co uwiarygadnia jego decyzje i dzięki temu podnosi poziom motywacji do zmiany w zespole.

Jakie kompetencje pomagają
w przeprowadzaniu zmian, jak możemy je rozwijać?

Jeśli zainteresował Cię temat CHANGE MANAGEMENT, pobierz pełną publikację!

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – kompas managera 2023

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.