Published 2 lutego 2021 - in General

OUTPLACEMENT DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Z WYSER. JAK MOŻEMY POMÓC?

Outplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.

To działanie, które pokazuje pracownikom, że firmie na nich zależy – i na tych zwalnianych, i na tych zostających. To także element employer brandingu.

– W przypadku managerów outplacement realizowany jest tylko w formie indywidualnej z możliwością dodatkowej opcji: webinaru. To zwykle 6-8 spotkań online z konsultantem Gi Group i Wyser – mówi Paweł Prociak, Business Director Wyser.

Managerowie wyższego szczebla mają wieloletnie doświadczenie zawodowe – często w jednej firmie, co może stanowić wyzwanie na rynku pracy. Proces wsparcia rozpoczyna się od weryfikacji CV. Ważnym jego elementem jest profil na portalu LinkedIn – jego założenie lub aktualizacja już istniejącego. Podczas konsultacji eksperci pracują z managerami nad zbudowaniem lub wykorzystaniem ich marki osobistej. Zwalniany otrzymuje wsparcie psychologiczne i motywacyjne, pomoc w zaakceptowaniu nowej sytuacji, a często także coaching kryzysowy.

– Wsparcie psychologa w początkowej fazie programu outplacement w tej grupie zawodowej często jest kluczowym elementem – mówi Katarzyna Syrówka, Business Director TACK & TMI. – Jeśli manager nie będzie psychicznie gotowy na zmianę, spadnie jego poczucie własnej wartości, to tym bardziej obniży swoje szanse na znalezienie szybko nowego zajęcia – dodaje.

Jak poprowadzimy outplacement managerów z Wyser?

Zbudujemy, wspólnie ze zwalnianym managerem, strategię poszukiwania pracy. Rekruter zaprosi uczestnika programu na kilka symulacji rozmów rekrutacyjnych. Wszystkie osoby objęte outplacementem są również objęte opieką Wyser w zakresie poszukiwania pracy. Aktywnie będą pracować z rekruterami, a ich aplikacje Wyser będą promować w pierwszej kolejności.

Integralną częścią procesu jest profesjonalna diagnoza potencjału, prowadzona za pomocą narzędzi Thomas International, wraz z opartą o jej wyniki sesją rozwojową. Do wyboru jest analiza predyspozycji behawioralnych, zdolności i umiejętności, badanie inteligencji emocjonalnej lub osobowościowego wskaźnika potencjału przywódczego. Uczestnik programu otrzymuje w ten sposób cenne informacje wspierające jego poczucie własnej wartości, których może również użyć podczas prezentowania się przed nowymi pracodawcami oraz budowania marki osobistej.

Outplacement dla managerów wyższego szczebla nie jest prowadzony w formie sesji grupowych. Wyjątkiem są uzupełniające warsztaty ukierunkowane na omówienie zagadnień związanych z założeniem działalności gospodarczej, które teraz mogą się odbyć w formie webinaru.

 

Korzyści dla managerów:

 • stworzenie dobrej jakości CV i profilu na LinkedIn, budowa wizerunku,
 • wsparcie psychologiczne,
 • oswojenie z sytuacją prowadzenia rozmów online,
 • oswojenie z procesem rekrutacyjnym, rekruterem i symulacja rozmowy rekrutacyjnej,
 • objęcie programem poszukiwania pracy przez

Korzyści dla pracodawcy:

 • employer branding. Markę pracodawcy buduje się latami, łatwo ją stracić i trudno odbudować, dlatego w kryzysie warto postawić na ten element, wiedząc że marki, które zadbały o pracowników, szybciej się podniosą po kryzysie.
 • budowanie zaangażowania tych, którzy zostali. Po zwolnieniach zespół przeżywa swego rodzaju żałobę, czego efektem jest spadek zaangażowania i motywacji. Świadomość, że osoby zwalniane otrzymały wsparcie od firmy, pozwala to przezwyciężyć.

Dlaczego Wyser?

 • nasza oferta obejmuje kompleksową opiekę nad zwalnianą osobą – od doradztwa przy ponownym wejściu na rynek pracy, przez badanie, po włączenie w prowadzone procesy rekrutacyjne,
 • szybki proces: pracownik objęty programem może być włączony do aktywnych projektów rekrutacyjnych od pierwszego dnia, dzięki współpracy z Grafton Recruitment & Gi Group w ramach jednej grupy kapitałowej,
 • jesteśmy wyłącznym dystrybutorem narzędzi Thomas International, które pozwalają m.in. na sprawdzenie silnych stron kandydata i jego naturalnych predyspozycji do pracy,
 • wszystkie sesje w ramach programu outplacementu odbywają się zdalnie.