LINKEDIN

INFORMACJE O PRYWATNOŚCI DLA PRZYSZŁYCH KLIENTÓW

 

PRZEPISY ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych?

WYSER sp. z o.o

Z siedzibą  w Katowicach, 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 11.

Jak mogę się skontaktować z inspektorem danych osobowych (IDO)?

Adres: Katowice, 40-082, ul. Sobieskiego 11

Dla: Inspektor danych osobowych

e-mail: iod@gigroup.com 

Po co przetwarzamy Twoje dane?

Jakie upoważnienie posiadamy do przetwarzania danych?

Co się dzieje, jeśli odmówisz podania danych albo nie zgodzisz się na ich przetwarzanie?

Jak długo trzymamy twoje dane?

Aby zarejestrować Cię na stronie Wyser

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych do rejestracji na naszej stronie

Jeśli odmówisz podania danych oznaczonych gwiazdką nie będziesz mógł się zarejestrować na stronie Wyser

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji.

Zgoda wyrażona na przyszłe procesy rekrutacji  dane przetwarzane  są przez 30 miesięcy od  daty wprowadzenia do bazy danych albo od chwili Twojej interakcji ze stroną lub agencjami, chyba że wyrazisz zgodę na dłuższy okres przetwarzania danych

Obecny proces rekrutacji na dane stanowisko pracy: dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie  danych osobowych do celów kolejnych rekrutacji, będziemy je przetwarzać przez 30 miesięcy (patrz powyżej)

Rekrutacja kandydatów do pracy bezpośrednio w Wyser lub u Klientów,Inni operatorzy rynkowi w przypadku partnerstwa, spółki grupy w Polsce i za granicą

Art. 6, ust. 1 a) RODO

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych  do w obecnym i/lub przyszłych procesach rekrutacji

Jeśli odmówisz podania danych oznaczonych gwiazdką nie będziesz mógł brać udziału w procesie rekrutacji, a Wyser nie będzie mógł rozpatrzeć Twojej kandydatury na dane stanowisko pracy.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji.

Przygotowanie i wykonanie umowy

Art. 6, ust. 1 b) RODO

Art. 6, ust. 1 a) RODO

Art. 221 Kodeksu Pracy

Jeśli nie podasz danych określonych w  Art. 221 Kodeksu Pracy nie będziemy mogli nawiązać z Tobą stosunku pracy. W przypadku nie udzielenia zgody na przetwarzania pozostałych danych osobowych nie będziemy ich przetwarzać.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii

Art. 9, ust.2, f) RODO

Wyraźna zgoda osoby której dane dotyczą na ich przetwarzanie Art. 9, ust.2, f) RODO

Jeśli nie podejmiesz inicjatywy w celu przetwarzania Twoich danych osobowych szczególnej kategorii  nie będziemy mogli ich przetwarzać

 Wysyłanie  informacji i komunikatów promocyjnych dot. usług oferowanych przez Wyser / badania statystyczne oraz badania rynku w odniesieniu do usług pracowniczych w tym rekrutacji

Art. 6, ust. 1 a) RODO

Zgoda osoby której dane dotyczą na ich przetwarzanie

Jeśli odmówisz wyrażenia zgody, nie będziemy wysyłać Ci informacji. Nie udzielenie takiej zgody nie ma wpływu na proces rejestracji  na stronie Wyser i proces rekrutacji

Dane są przetwarzane do chwili wycofania przez Ciebie zgody

Wysyłanie informacji i komunikatów promocyjnych dot. usług oferowanych przez inne spółki grupy / badania statystyczne oraz badania rynku w odniesieniu do usług pracowych

 

 

 

Kto przetwarza moje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników upoważnionych do ich przetwarzania.

Dane osobowe będą udostępniane  innym podmiotom, w tym  spółkom i podmiotom klientów, Ministerstwu Pracy, organom publicznym zajmujących się polityką zatrudnienia, innym operatorom rynkowym w przypadku partnerstwa oraz spółkom grupy w Polsce i za granicą.

Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty świadczące dla nas usługi, w tym firmy zarządzające stronami internetowymi, bazami kandydatów, firmy mejlingowe, prowadzące badania rynkowe oraz kancelarie prawne.

 

Czy moje dane będą wysyłane poza UE?

Dane osobowe  będą przekazywane do takich krajów nie należących do UE, w których poziom ochrony danych uznany jest za wystarczający przez Komisję Europejską, a jeśli poziom ochrony danych w danym kraju nie jest uznany za wystarczający, dane będą wysyłane pod warunkiem, że ich odbiorcy podpiszą odpowiednie klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Czy mogę wycofać zgodę?

Możesz w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w swoim koncie osobistym albo wysyłając emaila na adres: iod@gigroup.com. Wycofanie zgody nie wypływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed  jej wycofaniem.

 

Jakie mam prawa?

Masz prawo do  dostępu do swoich  danych, sprostowania ich, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody. dotyczą, mogą poprosić administratora o dostęp do i usunięcie danych, skorygowanie danych niedokładnych, dodanie informacji do danych niepełnych oraz ograniczenia przetwarzania przesyłania danych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO  Swoje żądania możesz zgłosić drogą pocztową na adres administratora albo za pośrednictwem e- mail iod@gigroup.com 

Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Informacje dotyczące prywatności dostępne są na stronach: 

TRANSLATE with x

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[„ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[„Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;

 
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
setTimeout(function(){var s=document.createElement(’script’);s.type=’text/javascript’;s.charset=’UTF-8′;s.src=((location && location.href && location.href.indexOf(’https’) == 0)?’https://ssl.microsofttranslator.com’:’http://www.microsofttranslator.com’)+’/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=true&ui=true&settings=manual&from=en’;var p=document.getElementsByTagName(’head’)[0]||document.documentElement;p.insertBefore(s,p.firstChild); },0);”>
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(„div”); origLangDiv.id = „OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = „ORIGINAL: „; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(’LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[„LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);